הישגי המשרד

יירים הרוסים, אשר נפצעו קשה ביותר בפיגוע ביפו, ממשיכים להילחם בבירוקרטיה של המדינהתיירים הרוסים, אשר נפצעו קשה ביותר בפיגוע ביפו ב-8.03.2016, ממשיכים להילחם בבירוקרטיה של המדינה. תודה מיוחדת לצוות ערוץ 9.