תחומי התמחות

נפגעי פעולות איבה

על פי החוק במדינת ישראל (חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל – 1970), מי שנפגע בפעולות איבה זכאי לתגמולים כספיים והטבות שונות, שנועדו לסייע לנפגעים הן בפן הפיזי והן בפן הנפשי, כדי לתמוך בתהליך ההחלמה. מדובר בין היתר בתגמולים חודשיים, שיקום, מענקים חד פעמיים ומענקים שנתיים.

הישגי המשרד