תחומי התמחות

תביעות ניידות

מעניקה הטבות לבעלי ליקויים פיזיים ברגליים, אשר מגבילים אותם בניידות. בין היתר, מדובר בליקויים כגון שיתוק, קטיעות, קיצור גפה, נקיעות ומומים מולדים. הזכאים לגמלת ניידות מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי קצבה חודשים, הטבות בתחום הרכב, תו נכה ופטור מאגרת רישוי (טסט).