תחומי התמחות

גמלת ילד נכה

המוסד לביטוח לאומי משתתף בהוצאותיהן של משפחות, אשר מגדלות ילדים נכים בעלי ליקויים קשים. הגמלה משולמת מגיל 91 ימים עד גיל 18 שנים, בהתאם לליקוי של הילד ומידת התלות שלו בזולת. על פי החוק, ילדים עם ליקויי שמיעה או תסמונת דאון זכאים לקבלת הגמלה מיום לידתם. ילדים בעלי יותר מליקוי אחד יהיו זכאים לגמלה, על פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה יותר. הזכאות לגמלה אינה ניתנת באופן אוטומטי עד גיל 18, אלא נבדקת מעת לעת, על פי התנאים ומבחני הזכאות של המוסד לביטוח לאומי.