תחומי התמחות

נכות כללית

אם אתם סובלים מנכות כלשהי, מגבלה גופנית, מחלה, או כל ליקוי בריאותי אחר הפוגע ביכולת שלכם לתפקד ולהשתכר – ייתכן שאתם זכאים לקצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי. קצבה זו נועדה לשפר את איכות חייהם של הזכאים לה, באמצעות הבטחת הכנסה מינימלית, ולאפשר להם לחיות בכבוד למשך שנים. יתרה מכך, מקבלי קצבת נכות זכאים להטבות נוספות, כגון הנחות בארנונה ובתחבורה ציבורית, סיוע ברכישת דירה ובשכר דירה, פטור מתשלום בקופות חולים ועוד – כפי שניתן לראות כאן.

עו"ד אוליסיה מושקוביץ, המתמחה בייצוג מול המוסד לביטוח הלאומי, עוסקת בין היתר בנושא קצבאות הנכות. אנו מציעים ללקוחותינו ליווי אישי צמוד, מקצועי ומסור לכל אורך התהליך - החל מייעוץ ראשוני, דרך איסוף המסמכים והגשת התביעה, ועד לייצוג בוועדות הרפואיות ובערעורים.

קצבת נכות כללית – איך זה עובד?

על מנת שהמבוטח יהיה זכאי לקצבת נכות כללית, עליו לעמוד בארבעה תנאים מצטברים:

 • גיל – הקצבה תינתן למבוטחים תושבי ישראל החל מגיל 18 ועד גיל הפרישה הקבוע בחוק – 67 לגברים ו-62 לנשים.
 • נכות רפואית – הקצבה תינתן למי שהמוסד לביטוח לאומי קבע לפחות 60% נכות רפואית משוקללת. במידה שאחת הנכויות היא בשיעור של 25% ומעלה, מספיקה נכות משוקללת של 40%, או 50% לעקרות בית

הכנסה – הקצבה תינתן למי שאין לו הכנסה בפועל העולה על 45% מהשכר הממוצע, או 60% מהשכר הממוצע למי שזכאי לקצבה לאורך תקופה ממושכת (במשך לפחות 60 חודשים מתוך 84 החודשים שקדמו ליום תחילת השינוי בחוק – 1.8.09), או בעל ליקוי חמור (מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של לפחות 70% או 40% נכות על פי שסעיף 33 פסיכיאטרי או 91 פיגור שכלי).

 • אובדן כושר השתכרות – הקצבה תינתן למי שנקבע כי עקב נכותו אינו מסוגל לעבוד, או שיכולתו להשתכר פחתה לפחות ב-50%, ונקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 60%, 65%, 74% או 100%.

אם המבוטח עומד בתנאים הנ"ל, עליו למלא טופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה, ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס, בתיבת השירות של הסניף, או באופן מקוון באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. אל הטופס יש לצרף את כל האישורים הרפואיים הרלוונטיים, תלושי שכר, וכל מסמך אפשרי אחר שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה. על עובד עצמאי להצהיר על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות, ולספק את השומות האחרונות שברשותו.

לאחר הגשת המסמכים, פקיד התביעות ורופא הביטוח הלאומי בודקים את התביעה, ובמידה שחסר בה מידע – מבקשים להשלימו. לאחר מכן, התובע מוזמן לוועדה הרפואית ו/או לפקיד שיקום, ופקיד התביעות קובע האם ובאיזו מידה הנכות הרפואית משפיעה על יכולת העבודה וההשתכרות.

מה ההבדל בין אחוז הנכות הרפואית לדרגת אי הכושר?

 • אחוז הנכות הרפואית - נקבע על ידי רופא של המוסד לביטוח לאומי או של הוועדה הרפואית לנכות כללית, על פי חומרת הליקוי הרפואי. האחוז נקבע לפי רשימת ליקויים בדרגות חומרה ואחוזים שונים. למשל: ללחץ דם בחומרה קלה נקבעים 10% נכות רפואית, ואילו ללחץ דם בחומרה קשה עם השלכות על מצב הלב נקבעים 40%.

חשוב לציין, כי הנכות הרפואית עצמה אינה מזכה בקצבת נכות, אך היא מהווה תנאי הכרחי לקביעת אובדן הכושר להשתכר ודרגת אי הכושר. אחוז הנכות הרפואית הכולל חייב להיות בחומרה משמעותית, כדי שניתן יהיה לדון בדרגת אי הכושר.

 • דרגת אי הכושר - מוגדרת באחוזים ומבטאת באיזו מידה איבד נכה את כושרו לעבוד ולהשתכר – מלאה, חלקית או כלל לא - כאשר לעקרת בית נבדק כושרה לתפקד במשק הבית. מבוטח יהיה זכאי לקצבת נכות, רק אם תיקבע לו דרגת אי כושר. הגורמים המשפיעים על דרגת אי הכושר הם הנכות הרפואית וחומרתה, השכלה, מקצוע, ניסיון תעסוקתי ועוד. קיימות 4 דרגות של אובדן כושר העבודה: 60%, 65%, 74%, ו-100%. אי כושר בשיעור של 100% מזכה את המבוטח בסכום הקצבה המרבי.

שיעור קצבת נכות כללית (מעודכן ל-1 בינואר 2016)

סכום קצבת הנכות החודשית נקבע על פי דרגת אי הכושר שקובע המוסד לביטוח לאומי:

 • דרגה מלאה בשיעור 100%-75% נכות – קצבה חודשית מלאה בסך 2,342 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 74% נכות – קצבה חודשית חלקית בסך 1,733 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 65% נכות – קצבה חודשית חלקית בסך 1,522 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 60% נכות – קצבה חודשית חלקית בסך 1,405 ₪

במקרה של קצבה חודשית מלאה, כאשר למבוטח נקבעה נכות רפואית של לפחות 50% ואינו שוהה במוסד, הוא זכאי לתשלום של קצבה חודשית נוספת, בהתאם לאחוזי הנכות:

 • נכות רפואית בשיעור 69%-50% - תוספת בסך 252 ₪
 • נכות רפואית בשיעור 79%-70% - תוספת בסך 306 ₪
 • נכות רפואית בשיעור 80% ומעלה - תוספת בסך 372 ₪

לקצבת הנכות החודשית יכולים להתווסף גם תשלומים בגין בני משפחה תלויים בן/בת זוג וילדים. התוספת עבור בן/בת הזוג תינתן בהנחה שהוא/היא משתכר/ת עד 5,394 ₪ לחודש ולא מקבל/ת קצבה אחרת, בהתאם לדרגת אי הכושר:

 • דרגה מלאה בשיעור 100%-70% נכות – תוספת בסך 1,172 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 74% נכות – תוספת בסך 867 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 65% נכות – תוספת בסך 762 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 60% נכות – תוספת בסך 703 ₪

התוספת עבור ילדים משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים, בתנאי שלא מלאו להם 18 שנים, או שהם משרתים בצבא או בשירות לאומי ועדיין לא מלאו להם 24 שנים. גם כאן התוספת נקבעת בהתאם לדרגת אי הכושר:

 • דרגה מלאה בשיעור 100%-70% נכות – תוספת בסך 937 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 74% נכות – תוספת בסך 693 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 65% נכות – תוספת בסך 609 ₪
 • דרגה חלקית בשיעור 60% נכות – תוספת בסך 562 ₪

חשוב לציין, כי אם דרגת אי הכושר של המבוטח היא 74%, 65% או 60%, והוא משתכר יותר מ-1,987 ₪ בחודש, תהיה לו זכאות לתוספת מלאה עבור בן/בת הזוג והילדים.

מתי משולמת קצבת הנכות?

קצבת הנכות משולמת ישירות לחשבון הבנק של המבוטח, בתום 90 יום מהמועד שבו המוסד לביטוח לאומי קובע את דרגת אי הכושר. אם המבוטח מקבל דמי מחלה, הקצבה תשולם לו בתום פרק הזמן שבו היה זכאי להם. הזכאות לתשלום רטרואקטיבי חד פעמי הינה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התלונה. לאחר מכן הקצבה תשולם מדי 28 בחודש.

ערעורים על החלטות הביטוח הלאומי

החלטת המוסד לביטוח לאומי באשר לאחוזי הנכות הרפואית ו/או דרגת אי הכושר – איננה עניין סופי. מבוטח שסבור כי נעשה לו עוול, יכול לערער על ההחלטה:

 • נכות רפואית - במידה שלמבוטח נקבעו פחות מ-80% נכות רפואית או שדרגת אי הכושר שלו אינה עולה על 74%, זכותו לגשת לוועדת ערר רפואית. בערעור יש לציין את הנימוק לבקשה, ויש להגישו בתוך 60 יום ממועד קבלת התשובה על אחוזי הנכות. ועדת הערר יכולה להעלות או להוריד את אחוזי הנכות, או להותירם ללא שינוי.

 • דרגת אי כושר – מבוטח שלא נקבעה לו דרגת אי כושר כלל, או שהיא נקבעה בשיעור של פחות מ-50% או לא יותר מ-74%, יכול לערער בתוך 60 יום ממועד ההחלטה המקורית, כאשר גם כאן עליו לנמק את הגשת הערעור. מבחינת המוסד לביטוח לאומי, ההחלטה של ועדת הערר היא סופית, וניתן לערער עליה רק בבית דין לענייני עבודה.

הישגי המשרד